مقالات و پایان نامه ها

eee

فصل اول1-1-مقدمهاقلیم، سیستم پیچیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 35-41-1

توليد كامپوزيت زيست سازگار پلي پروپيلن-هيدروكسيآپاتيت و بررسي اثر آنيل كردن بر خواص مكانيكي آن به منظور استفاده در كاربردهاي ارتوپدي موسي يونسي1،حميدرضا فولادفر1، محمد ابراهيم بحرالعلوم2 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي Read more…

By 92, ago