مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 صفحه چکیدهص فصل اول: کلیات1 1-1)مقدمه2 1-2)بیان مسئله3 1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5 1-4)اهداف تحقیق6 1-4-1) اهداف علمی 6 1 -4-2) اهداف کاربردی7 1-5) چارچوب نظری تحقیق7 1-5-1)مدل مفهومی تحقیق8 1-6)سوالات تحقیق9 1-7)فرضیه های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 7_Issue 2_Pages 1-10-1

بررسي خواص سايشي و سميت سلولي نانوكامپوزيت سيانواكريلات تقويت شده با ذرات 2SiO جهت مصارف دندانپزشكي سيما افشارنژاد1*، جواد بهروان2، مهرداد كاشفي3، زهرا باقري4، مليكا احتشام قرائي5، خديجه شاهرخ آبادي6، سعيد كهربائي7 استاديار، دانشكده پزشكي، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 21-25-1

بررسي تأثير عمليات ترمومكانيكي بر زمان پيرسختي و مقاومت به خوردگي Al-7075 تنشي آلياژ حميدرضا فولادفر1، بابك هاشمي2، موسي يونسي1 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي استاديار، دانشگاه شيراز [email protected] چكيده در عمليات Read more…

By 92, ago