مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 2_Pages 67-73-1

توليد لايه نازك كامپوزيت كراتين-كايتوسن- ژلاتين و بررسي خواص مكانيكي و چسبندگي سلولي آن جهت استفاده در لنز و كاشت در بدن رضا بازرگان لاري1 و افشين نعمتي2 استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشجوي Read more…

By 92, ago