مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 1_Pages 29-36-1

تأثير تشكيل گرافيت بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC حاوي 6 درصد حجمي كاربيد تيتانيم محمدرضا رحيميپور1 و علي احمدي2 دانشيار، پژوهشگاه مواد و انرژي دانشجوي دكتري، پژوهشگاه مواد و انرژي [email protected] چكيده مواد مركب زمينه Read more…

By 92, ago