مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 1_Pages 59-66-1

بررسي تأثير واناديم بر سينتيك تغيير حالت آستنيت در فولادهاي ميكروآلياژي حسين سينا1، حامد كريمي2 و جليل صالحي3 دانشجوي دكتري و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد مجلسي كارشناس متالورژي، دانشگاه آزاد مجلسي كارشناس ارشد، دانشگاه Read more…

By 92, ago