مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 1_Pages 51-57-1

ارتقاء خواص مكانيكي و مقاومت بهخوردگي تنشي آلومينيوم 7075 به وسيله نورد و عمليات پيرسازي دو مرحلهاي حميدرضا فولادفر1، بابك هاشمي2 و موسي يونسي3 مربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرقان استاديار مهندسي مواد، دانشگاه شيراز Read more…

By 92, ago