دسته: عمومی

۴ گام اصلی بازاریابی درونگرا (گام دوم – تبدیل مخاطب به مشتری احتمالی)

وقتی که تونستیم مخاطبان مون رو جلب کنیم (که چگونگی اونو در توضیح دادیم)، قدم دوم بازاریابی درونگرا (Inbound Marketing) اینه که بتونیم این مخاطبان رو به مشتریان احتمالی تبدیل