مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 21-29-1

لایه نشانی ترکیبات بازتابنده بالای فرابنفش روی پارچه پنبه – نایلون 66 بمنظور استتار اهداف نظامی در مناطق برفی عباس بشارتی سیدانی1*، فرید اخوان صدر2 استادیار، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 11-19-1

بررسی تشکیل اتصال نیتریدی بر آنالیزی فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی دیرگدازهای منیزیا-گرافیت مهدی مهرآذین1، امیرعباس نوربخش2*، سیدعلی حسن زاده تبریزی3 دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 1-10-1

بررسی تاثیر هندسه ابزار بر خواص مکانیکی و شکل گیری عیوب رایج در اتصال لبه روی هم آلیاژهای آلومینیوم در فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی محمدرضا نادری1*، محمدعلی صفرخانیان2، امیرحسین کوکبی3، امین عبدالهزاده4 کارشناسی ارشد، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 10_Issue 4_Pages 109-117-1

تاثير جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي بر رفتار خوردگي مس خالص در محلول 5/3 درصد وزني کلريد سديم اميرحسين طاهري*1، آرش فتاح الحسيني2 دانشجوي کارشناسي ارشد ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسلامي، بندرعباس، ایران استادیار، گروه مهندسي مواد، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 10_Issue 4_Pages 101-108-1

سنتز و مشخصه یابی نانومیله های نقره و مس و بررسی هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله های سنتزشده فرید نوری وطن1، صدیقه عباسی2،* دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی شیمی ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 111-119-1

تأثير اندازه ذرات تقويت كننده و دماي بارريزي بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه فلزي 3Al-Al2O توليد شده به روش ريختهگري گردابي حميدرضا بهاروندي1، زينب نصيري*2، مينا سعيدي حيدري3 و حسن ماهري2 دانشيار، مجتمع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 101-110-1

ارزيابي خواص مكانيكي جوش هاي غيرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي 32750 UNS به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L مهدي رحماني*1، مرتضي شمعانيان2و مسعود كثيري 3 دانشجوي كارشناسي ارشد جوشكاري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 91-99-1

بررسي پارامترهاي موثر بر دمش گاز محافظ در جوشكاري ليزر پالسي Nd:YAG مصطفي جوكار*,1،فرشيد مالك قايني2، محمد جواد تركمني3، حسين جغتايي4و محمد صفا عين الدين5 كارشناس ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، گروه مهندسي مواد، تهران، ايران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 81-90-1

تاثير نسبت سديم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارين وحيده تاجر كجينه باف١٭، فرشته رضائيان2، مسعود رجبي3 و سعيد باغشاهي4 مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان، گروه مواد، تاكستان، ايران كارشناس ارشد دانشگاه بينالمللي امام Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 73-80-1

بررسي تاثير جنس كاتد بر مورفولوژي پودر ريزدانه مس سنتز شده به روش الكتروليز پالسي سيد رسول خيام نكوئي1،*، فرشته رشچي2و نصراله ناصري جدا1 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي متالورژي و مواد، پرديس دانشكده هاي Read more…

By 92, ago